FANDOM


Zombiepedia

Zombiepedia grundades den 13 augusti 2011 av Jocke Lavett som ett försök att göra ett övergripande och så småningom någorlunda heltäckande uppslagsverk om ämnet zombier och allt som hör därtill; filmer, böcker mm.

Den 9 maj 2012 påbörjades en flytt av Zombiepedia från att ha legat på en egen server till att ligga på wikias server för att få bättre funktionalitet.