FANDOM


Independentfilm (eller Indiefilm) är film som produceras utan konventionellt filmstöd. Med filmstöd menar man i Sverige oftast ekonomiska bidrag man kan ansöka om och erhålla från till exempel Svenska Filminstitutet och/eller lokala eller regionala filmpooler.

I USA är definitionen något annorlunda, där avser independentfilm ofta en film som finansierats och producerats utanför något av Hollywoods sex största filmbolag (The Majors). Många av dessa filmbolag producerar dock independentfilm i dotterbolag. Warner Bros. har till exempel en avdelning kallad Warner Independent. Finansieringen av en independentfilm kan bland annat göras genom förhandsförsäljning av visningsrättigheterna eller genom donationsprogram som Wreck-a-Movie.

Exempel på amerikanska independentfilmer är Sex, lögner och videoband, The Blair Witch Project, Mulholland Drive, Pulp Fiction och Mitt stora feta grekiska bröllop. Även Trilogin om Härskarringen gjordes till viss del med hjälp av oberoende medel; en stor del av budgeten kom från förhandsförsäljning av distributionsrättigheter samt licensieringsrättigheter för leksaker, spel och andra produkter.

Exempel på svenska independentfilmer är Farväl Falkenberg, Sektor 236 - Tors vrede och Hata Göteborg.

De allra flesta zombiefilmer är independentfilmer.